รถเข็นสี่ล้อพื้นสแตนเลส

JUMBO : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว รุ่นมือจับข้างเดียวพับได้ Stainless Steel Platform Truck

HEAVY

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว แบบมือจับพับไม่ได้ มีขอบกันตก มีให้เลือกหลายขนาด HEAVY : ST-11MR, ST-11LR

HEAVY

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มือจับพับไม่ได้ มีให้เลือก 3 รุ่น

HEAVY : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว แบบมือจับพับได้ มีขอบกันตก มีให้เลือกหลายขนาด HEAVY : ST-10MR, ST-10LR

HEAVY : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มือจับพับได้ มีให้เลือกหลายขนาด HEAVY : ST-10S, ST-10M, ST-10L

JUMBO : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว รุ่นมือจับข้างเดียวพับไม่ได้ มีให้เลือก 2 รุ่น

JUMBO : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว รุ่นมือจับข้างเดียวพับได้ Stainless Steel Platform Truck