ปั๊มลมเครื่องยนต์

PUMA ปั๊มลม

ปั้มลมอันโหลดดิ้งระบบเครื่องยนต์ TPU-Series Unloading Belt Drive เหมาะสำหรับงานใช้นอกสถานที่ ไม่มีไฟฟ้า ติดรถซ่อมบำรุง

PUMA

ปั้มลมทูสเตทแรงดันสูง รุ่น TPU-Series TWO STAGE BELT DRIVE