ปั๊มลมเครื่องยนต์

PUMA

ปั้มลมติดเครื่องยนตร์ รุ่น TPU-Series เหมาะสำหรับงานใช้นอกสถานที่ ไม่มีไฟฟ้า ติดรถซ่อมบำรุง