ปั้มลมออยล์ฟรี

POLO : ปั๊มลม

กำลังมอเตอร์ 750x3 , 1x3 HP ควมจุถังลม 100 ลิตร

POLO : ปั๊มลม

กำลังมอเตอร์ 1100 W, 1.5 HP ความจุถังลม 50 ลิตร

POLO : ปั๊มลม

ปั๊มลมออยล์ฟรี 1.5 แรงม้า 2 หัว

POLO : ปั๊มลม

กำลังมอเตอร์ 550 W, 0.75 HP ความจุถังลม 24 ลิตร

POLO : ปั๊มลม

กำลังมอเตอร์ 750 W, 1 HP ความจุถังลม 24 ลิตร

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

2hp 23ltr Compressor (CNL223) KBE-273-1050K

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

Oil-free Compressors (CNL156) KBE-273-1000K

OSAKI สินค้าจากประเทศอังกฤษ

24LTR OIL FREE COMPRESSOR (GTS800) OSA-273-0120K

KOBE TOOLS : ปั๊มลม

CNL156 1.5HP AIR COMPRESSOR 6LTR 240V

POLO : ปั๊มลม

ปั๊มลมออยล์ฟรี 2HP 50L กำลังมอเตอร์ 1500 W, 2 HP ความจุถังลม 50 ลิตร