ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

OKURA : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำแรงดันสูงแบบดูดด้วยตัวเองแนวนอน SELF PRIMING PUMP ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที เหมาะกับการใช้ในครัวเรือนและงานจ่ายน้ำที่ต้องการความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจากสนิม

OKURA : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำแรงดันสูงแบบดูดด้วยตัวเองแนวนอน SELF PRIMING PUMP ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที เหมาะกับการใช้ในครัวเรือนและงานจ่ายน้ำที่ต้องการความสะอาด ความปลอดภัย ปราศจากสนิม

MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั้มน้ำแรงดันคงที่ ชุดควบคุมระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น IP Series

MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั้มน้ำแรงดันคงที่ ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำรุ่น EP Series

MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั้มน้ำแบบธรรมดา สำหรับดูดน้ำจากบ่อหรือถังพักน้ำ รุ่น CP Series

MITSUBISHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ทำงานอัตโนมัติ ตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำ รุ่น WP Series

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับดูดน้ำลึก / น้ำบาดาล รุ่น DT-P-GX

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ่อน้ำตื้น / น้ำประปา รุ่น WT-P-GX2

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ่อน้ำตื้น / น้ำประปา รุ่น WT-P-GX

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ำคงที่ (ดูดน้ำตื้น) รุ่น WM-P-GX2

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ถังแรงดันสแตนเลส (ดูดน้ำตื้น) รุ่น WT-PS-GX

HITACHI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ระบบอินเวอร์เตอร์ (ดูดน้ำตื้น) รุ่น WM-P-GX