เครื่องสูบน้ำมัน

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กำลังมอเตอร์ 90 Watt ระบบไฟฟ้ากระเเสตรงโวลต์ 24VDC

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถต่อใช้งานกับแบตเตอรี่ น้ำหนักเบา ใช้งานสูบน้ำมันได้หลายชนิด เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ระบบขับมอเตอร์ด้วยลม เป็นเครื่องสูบน้ำมันที่ต้องการความรวดเร็วในการสูบถ่ายปริมาณมาก โดยใช้เวลาในการสูบถ่ายได้มากถึง 65 ลิตรต่อนาที

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)มีสวิทช์ควบคุมการทำงานเปิดและปิดขนาดท่อดูด 3/4 นิ้ว ส่งได้ 7 เมตร กำลังมอเตอร์ 100W

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำมัน รุ่นอัตโนมัติใช้แบตเตอรี่ถ่านไฟฉาย AA x2 ก้อน EP Series

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำมัน แบบมือบีบ รุ่น PH-Series เป็นเครื่องสูบน้ำมันมือบีบ ที่ผลิตมาจากวัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแรง

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำมัน แบบมือบีบ รุ่น PH-Series เป็นเครื่องสูบน้ำมันมือบีบ ที่ผลิตมาจากวัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแรง

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร โดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) มีสวิทช์ควบคุมการทำงานเปิดและปิด ขนาดท่อดูด 3/4 นิ้ว ส่งได้ 7 เมตร กำลังมอเตอร์ 90W