ปั๊มสูบน้ำบาดาล

OKURA : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ปั๊มสูบน้ำบาดาลสำหรับบ่อ 4" ไม่รวมสายไฟและฝาปิดปากบ่อ กำลัง 1.5KW / 2HP / 220V ชิ้นส่วนปั๊มทำจากสแตนเลสทุกชิ้น ตัวปั๊มออกแบบให้สามารถใช้กับบ่อที่มีปริมาณน้ำน้อย และบ่อที่มีทรายมาก