ปั๊มน้ำหลายใบพัด

POLO : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Peripheral Pumps เครื่องสูบน้ำชนิดใบพัดเฟือง QB-Series