อุปกรณ์ระบบการระบายน้ำ

KENNEDY : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Used to pressure test or temporarily seal the end of an open pipe which is newly laid or decommissioned, preventing the ingress of water, gasses, rodents.

KENNEDY : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

This pipe unblocker is easy to use and comes with a corrosion-resistant body. Its 4.6m coil length makes it ideal for unblocking domestic waste/drain pipes.

KENNEDY : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Glides over small obstructions and drops into a vertical position to allow material to be dragged back.

KENNEDY : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Builds up pressure of water to force obstruction clear. One piece rubber.

KENNEDY : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Pierces blockages such as paper or rags and the obstruction is drawn back to clear the pipe.

KENNEDY : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Used to locate the direction of water flow in pipes, drains etc. soluble in water.

KENNEDY : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Use for cleaning and unblocking drains, pipes and sewers. Manufactured from polypropylene fitted with solid brass joints securely fitted with brass rivets. Rods are strong, durable and rigid with the right amount of drain rod flexibility.

KENNEDY : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Use for cleaning and unblocking drains, pipes and sewers. A range of accessories are also available including drop scrapers, double worm screws and plungers. Manufactured from polypropylene fitted with solid brass joints securely fitted with brass rivets. Rods are strong, durable and rigid with the right amount of drain rod flexibility.

TSURUMI PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

สวิทช์ลูกลอยสำหรับจุ่มลงในบ่อ ถัง น้ำ น้ำเสีย หรือของเหลวอื่นๆ เพื่อใช้ในการเตือนในลักษณะของสวิทช์เพื่อควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ Level Sensor & Mini -Float Sensor

TSURUMI PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

สวิทช์ลูกลอยสำหรับจุ่มลงในบ่อ ถัง น้ำ น้ำเสีย หรือของเหลวอื่นๆ เพื่อใช้ในการเตือนในลักษณะของสวิทช์เพื่อควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ Level Sensor & Mini -Float Sensor

TSURUMI PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

ตัวกวาดตะกอนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ โดยรวมเข้ากับเครื่องพ่นแบบเจ็ท สามารถการันตีได้ว่ามีอัตราการดูดที่คงที่แม้ว่า น้ำ อากาศ และวัตถุต่างๆ ที่ลอยอยู่จะถูกดูดมาจากผิวน้ำตลอดเวลาก็ตาม Floating Scum Skimmers

KENNEDY : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

Used for testing for leaks in pipes of up to 4” water gauge.