เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ WATER PUMP

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SSA-112LD

SSA-112LD ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SSA Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SSA-112D

SSA-112D ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SSA Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SSA-0512N

SSA-0512N ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SSA Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SS-532D

SS-532D ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SS Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SS-332D

SS-332D ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SS Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SS-232D

SS-232D ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SS Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SS-132LD

SS-132LD ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SS Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SS-132D

SS-132D ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SS Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SS-212D

SS-212D ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SS Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SS-112LD

SS-112LD ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SS Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SS-112D

SS-112D ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SS Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SS-0512N

SS-0512N ปั๊มจุ่มดูดโคลน ตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SS Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SFA-112D

SFA-112D ปั๊มจุ่มเสื้อมอเตอร์สแตนเลสแบบโอโต SFA Drainage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SFA-0512N

SFA-0512N ปั๊มจุ่มเสื้อมอเตอร์สแตนเลสแบบโอโต SFA Drainage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SFA-0312N

SFA-0312N ปั๊มจุ่มเสื้อมอเตอร์สแตนเลสแบบโอโต SFA Drainage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SF-112D

SF-112D ปั๊มจุ่มเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SAF Drainage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SF-0512N

SF-0512N ปั๊มจุ่มเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SAF Drainage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SF-0312N

SF-0312N ปั๊มจุ่มเสื้อมอเตอร์สแตนเลส SAF Drainage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SSQ-532

SSQ-532 ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับเคมี SCS13(#304) SSQ (รุ่นใบพัดสแตนเลส)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SSQ-332

SSQ-332 ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับเคมี SCS13(#304) SSQ (รุ่นใบพัดสแตนเลส)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SSQ-232N

SSQ-232N ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับเคมี SCS13(#304) SSQ (รุ่นใบพัดสแตนเลส)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SSQ-312

SSQ-312 ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับเคมี SCS13(#304) SSQ (รุ่นใบพัดสแตนเลส)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SSQ-212N

SSQ-212N ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับเคมี SCS13(#304) SSQ (รุ่นใบพัดสแตนเลส)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SSQ-112N

SSQ-112N ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับเคมี SCS13(#304) SSQ (รุ่นใบพัดสแตนเลส)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SQ-132N

SQ-132N ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับเคมี SCS13(#304) SQ (รุ่นใบพัดธรรมดา)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SQ-112N

SQ-112N ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับเคมี SCS13(#304) SQ (รุ่นใบพัดธรรมดา)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SQ-112AN

SQ-112AN ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับเคมี SCS13(#304) SQ (รุ่นใบพัดธรรมดา)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SQ-0512N

SQ-0512N ปั๊มแช่สแตนเลส สำหรับเคมี SCS13(#304) SQ (รุ่นใบพัดธรรมดา)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SH-532HD

SH-532HD ปั๊มจุ่มส่งสูง 25-35 ม. SH HIGHHEAD PUMP (สำหรับส่งสูง)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SH-332HD

SH-332HD ปั๊มจุ่มส่งสูง 25-35 ม. SH HIGHHEAD PUMP (สำหรับส่งสูง)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SH-312HD

SH-312HD ปั๊มจุ่มส่งสูง 25-35 ม. SH HIGHHEAD PUMP (สำหรับส่งสูง)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SH-212HD

SH-212HD ปั๊มจุ่มส่งสูง 25-35 ม. SH HIGHHEAD PUMP (สำหรับส่งสูง)

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ SH-112D

SH-112D ปั๊มจุ่มส่งสูง 25-35 ม. SH HIGHHEAD PUMP (สำหรับส่งสูง)

KOSHIN : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ O051-0280

ปั๊มสูบน้ำมันแบบมือหมุน Koshin SB Series รุ่น SB-25

KOSHIN : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ O051-0270

ปั๊มสูบน้ำมันแบบมือหมุน Koshin LP Series รุ่น LP-32

POLO เครื่องสูบน้ำ H50ZB6550Q

ปั้มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 2 นิ้ว

POLO เครื่องสูบน้ำ H80ZB3248Q

ปั้มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 3 นิ้ว

POLO เครื่องสูบน้ำ H50ZB3040Q

ปั้มน้ำเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 2 นิ้ว

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร ขนาดท่อดูด 1 นิ้ว ส่งได้ 3.5 เมตร

KOSHIN PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร โดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) มีสวิทช์ควบคุมการทำงานเปิดและปิด ขนาดท่อดูด 3/4 นิ้ว ส่งได้ 6 เมตร กำลังมอเตอร์ 80W