แกนยกเครื่องยนต์

MARATHON : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค

แกนยกเครื่องยนต์ รับน้ำหนักได้ถึง 680 กิโลกรัม

MARATHON : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค

เครนยกเครื่องยนต์ สามารถรับน้ำหนักได้ 2 ตัน

KENNEDY : แม่แรงกระปุก แม่แรงไฮโดรลิค KEN-503-8100K

แกนยกเครื่องยนต์ Engine Support Beam 500kg