รอกสลิง รอกสลิงมือโยก

New

MARATHON : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกโยกสลิง CABLE PULLER รุ่น TR8021 (TRK8021) ความสามารถยก 2 ตัน

MAX PULLER : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

เหมาะสำหรับงานด้านก่อสร้าง, งานสาธารณูปโภค, งานเหมือง, งานอู่เรือ, งานวางท่อ, งานด้านการเกษตร, งานบริการกู้ภัย, งานโรงงาน, งานติดตั้งบันไดเลื่อนและลิฟท์, งานระบบไฟฟ้า, งานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม, งานโยธา, งานโครงสร้างโลหะ, งานคมนาคม, งานสื่อสารและโทรคมนาคม, งานสร้างสะพาน ฯลฯ

SUPER TIL

รอกโซ่สลิงมือ Wire Rope Winch S Series

OKURA : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

กริ๊ปจับสายไฟ-สลิง OKURA มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1-3 ตัน

OKURA : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกสลิงพร้อมกริ๊ปจับสายไฟ-สลิง OKURA ความสามารถในการรับแรงดึง 1.5 ตัน

OKURA : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกสลิงดึงสายไฟและลากของ OKURA ความสามารถในการรับแรงดึง 2.0 ตัน ขนาดเส้นสลิง 5 มม.

OKURA : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกสลิงดึงสายไฟและลากของ OKURA ความสามารถในการรับแรงดึง 1.5 ตัน ขนาดเส้นสลิง 6 มม.

OKURA : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกสลิงดึงสายไฟและลากของ OKURA หมุนได้รอบ 360 องศา ความสามารถในการรับแรงดึง 1 ตัน ขนาดเส้นสลิง 5 มม.

OKURA : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกสลิงมือโยก WIRE ROPE HOIST มีให้เลือกทั้งขนาดกำลังยก 1.6 ตัน และ 3.2 ตัน แบรนด์ OKURA สินค้ายอดนิยม

FUJI : รอกโซ่ รอกโยก รอกถ่วง

รอกโยกสลิงมือ รุ่น TW Mini Hand Power Pullers ขนาดแรงดึง 4 tons

COME UP

รอกสลิง DC ติดรถ 4WD รุ่น Seal (DS) 9.5i / 12 V แรงดึง 4,309 กก. ชนิดโซลินนอยด์อยู่บนขดสลิง COME UP Self-Recovery Winch 9500 lbs line pull

COME UP

รอกสลิง DC ติดรถ 4WD รุ่น Seal (DS) 9.5 / 12 V แรงดึง 4,309 กก. ชนิดโซลินนอยด์แยก COME UP Self-Recovery Winch 9500 lbs line pull

COME UP

รอกสลิง DC สำหรับรถ 4WD รุ่นใหญ่ COME UP - DV Utility Duty Winch Line Pull

COME UP

รอกสลิง DC ติดรถ 4WD ความสามารถดึง 6000 ปอนด์ 12V ชนิดโซลินนอยด์แยก - COME UP Self-Recovery Winch

COME UP

รอกสลิง DC ติดรถ 4WD ความสามารถดึง 9000 ปอนด์ 12V ชนิดโซลินนอยด์แยก - COME UP Self-Recovery Winch

COME UP

รอกสลิง DC ติดรถ 4WD ความสามารถดึง 9000 ปอนด์ 12V ชนิดโซลินนอยด์บน - COME UP Self-Recovery Winch