รอกลิฟท์

COME UP

รอกลิฟท์พร้อมเกียร์ มีขนาดความสามารถยกตั้งแต่ 300 - 1000 กก. COME UP Worm Gear Counter Weight - CED Series