หัวพร้อมสายจี้คอนกรีต

MIKASA เครื่องมือก่อสร้าง

สายจี้คอนกรีตแบบล็อคสวมเร็ว MIKASA GH-Series มีให้เลือกหลายขนาด

MIKASA

หัวจี้พร้อมสายจี้คอนกรีต ชนิดจุ่มแบบเกลียว SH Series มีปั้มตรา "MIKASA" ตลอดสาย มีให้เลือก 12 ขนาด

MIKASA

หัวจี้พร้อมสายจี้คอนกรีต ชนิดจุ่ม มีปั้มตรา "MIKASA" ตลอดสาย หัวจี้พร้อมสายจี้คอนกรีต รุ่นไดนาแพค แบบ 2 เขี้ยว

MIKASA

หััวจี้และสายจี้สำหรับเครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้ารุ่น PMA Concrete Vibrator Spare Part / Accessories

MIKASA

สายจี้พร้อมหัวจี้ สำหรับสั่นคอนกรีต แบบต่อใช้งานกับเครื่องแปลงไฟฟ้า และเครื่องยนต์ปั่นไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 48 โวลต์