หัวพร้อมสายจี้คอนกรีต

MIKASA

หัวจี้พร้อมสายจี้คอนกรีต ชนิดจุ่ม มีปั้มตรา "MIKASA" ตลอดสาย หัวจี้พร้อมสายจี้คอนกรีต รุ่นใหม่ ล็อกสวมเร็ว มีให้เลือก 11 ขนาด

MIKASA

หัวจี้พร้อมสายจี้คอนกรีต ชนิดจุ่มแบบเกลียว SH Series มีปั้มตรา "MIKASA" ตลอดสาย มีให้เลือก 12 ขนาด

MIKASA

หัวจี้พร้อมสายจี้คอนกรีต ชนิดจุ่ม มีปั้มตรา "MIKASA" ตลอดสาย หัวจี้พร้อมสายจี้คอนกรีต รุ่นไดนาแพค แบบ 2 เขี้ยว

MIKASA

หััวจี้และสายจี้สำหรับเครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้ารุ่น PMA Concrete Vibrator Spare Part / Accessories

MIKASA

สายจี้พร้อมหัวจี้ สำหรับสั่นคอนกรีต แบบต่อใช้งานกับเครื่องแปลงไฟฟ้า และเครื่องยนต์ปั่นไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 48 โวลต์