เครื่องปั่นไฟฟ้า เครื่องแปลงไฟฟ้า

OSAKI สินค้าจากประเทศอังกฤษ

2 Stroke Petrol Generator (GTS800) OSA-273-3000K

MIKASA

เครื่องแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 48 โวลต์ เฉพาะสำหรับสายจี้สั่นคอนกรีตแบบปลั๊กเสียบ ชนิดไฟฟ้าด้านเข้า 3 เฟส 380 โวลต์

MIKASA

เครื่องยนต์ปั่นไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 48 โวลต์ เฉพาะสำหรับสายจี้สั่นคอนกรีตแบบปลั๊กเสียบ เหมาะสำหรับการใช้งานพร้อมกันหลายจุด