มัลติมิเตอร์

SANWA : เครื่องมือวัดภาคสนาม

Drop shock proof meter Null (zero center) meter ±5 / ±25 in DCV

SANWA : เครื่องมือวัดภาคสนาม

มีฟังก์ชั่นวัดขั้วแบบอัตโนมัติ (โดยใช้ NULL มิเตอร์) ย่านการวัดที่กว้างถึง 24 ย่าน

HIOKI

มัลติมิเตอร์แบบอนาลอกวัดได้สูงสุด 4000 เมกะโอห์ม

HIOKI

มัลติมิเตอร์แบบอนาลอกความแม่นยำสูง