ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์

HIOKI

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ AC คำนวณคำแบบ True RMS รุ่น CM3289

EDISON

Digital Multimeter - OJM826 OJM826 Open Jaw Large digits, duty cycle function, relative measure. Features include continuity, diode, auto ranging, reading/peak hold, back light, auto power off, overload indication, low battery indicator, tilt stand/hanger. Voltage max: 750V AC, 1000V DC. Current max: 200A AC. Resistance max: 40MW. Capacitance max: 40mF. Frequency max: 100kHz. Safety rating: Cat III 600V, Cat II 1000V. Warranty: 1 year. Supplied with case. OJM826 Open Jaw Digital Multimeter Ideal for electrical and electronic engineers. Automatic range and over range indication. Ten position rotary switch. Large, 25mm digital display with backlight. Measures current DC voltage, AC voltage, resistance, capacitance, frequency, other features include, relative measurement, data hold, diode test, continuity test and duty cycle test function. Supplied with 9V battery protective cover and stand, test probes operators' manual and deluxe fitted nylon case. Complies with IEC1010 for measurement up to 600V Cat III installations (and 1000V Cat II) DISPLAY: 3999 Counts. DCV: 4/40/400V /- 0.7% 1000V /- 0.8%ACV: 4/40/400V /- 0.8% 700V /- 1.0%ACA: 200A /- 3.0% (50Hz to 1000Hz)Ohm: 400/4k/40k/4M Ohm/- 1.2% 40M Ohm/-2.0%CAP: 40n/400n/4 mu /40 mu F /- 4.0% FREQUENCY: 10Hz to 100Khz /- 2.0%DUTY CYCLE: 0.1% to 99.9% BACKLIGHT AUTO OFF TIME LIMIT MODE

EDISON

Edison Auto Range 1000A AC/DC Digital Clamp Meters - DCM070 Edison™ multimeters are an essential and versatile piece of test equipment. They are used by qualified electricians and mechanics alike to perform various essential tests and measurements on delicate electronic systems, automotive devices, mains appliances, and installations. By operating the multi position switch they can quickly and easily set to be a voltmeter, an ammeter or an ohmmeter. Within the Edison™ range of multimeters you will find direct reading multimeters and non-contact reading multimeters. DCM070 Ideal for electrical troubleshooting & testing in commercial environments. The AC/DC digital multimeter is capable of testing for the following: telephone networks, fuse connections. AC voltage: 750V. DC voltage: 1000V. AC/DC current: 1000A Resistance: 60MW. Frequency: 100kHz. Frequency from clamp: 400Hz. Diode testing facility, continuity buzzer, clear display with LED backlight & data hold function, auto power ‘OFF’ & low power indicator, auto range facility, 4 segments bar graph. Digital display count: 3999. Conforms to IEC 1010, CAT II 1000V and CAT III 600V. Pack includes: digital clamp multimeter, test probes, 3x DC1.5V AAA batteries (installed), instruction manual, protective case with carry handle, Dimensions (W x D x H): 140 x 58 x 260mm. Weight: 606g DCM070 Auto Range 1000A AC/DC Digital Clamp Meters Ideal for electrical troubleshooting & testing in commercial environments. The AC/DC digital multimeter is capable of testing for the following; - Telephone networks. - Fuse connections. AC voltage up to 750V. DC voltage up to 1000V. AC/DC current up to 1000A. Resistance up to 60MW. Frequency up to 100kHz. Frequency from clamp up to 400Hz. Diode testing facility. Continuity Buzzer. Clear display with LED backlight & data hold function. Auto power off & low power indicator. Auto range facility. 4 segments bar graph Digital display count up to 3999. Conforms to IEC 1010, CAT II 1000V and CAT III 600V. Pack includes: - Digital Clamp Multimeter - Test probes - 3x DC1.5V AAA batteries (installed) - Instruction manual - Protective case with carry handle Product Dimensions: 140(W) x 58(D) x 260(H) mm 606g Gross Weight

EDISON

Edison Auto Range 1000A AC/DC Digital Clamp Meters - DCM070 True RMS Edison™ multimeters are an essential and versatile piece of test equipment. They are used by qualified electricians and mechanics alike to perform various essential tests and measurements on delicate electronic systems, automotive devices, mains appliances, and installations. By operating the multi position switch they can quickly and easily set to be a voltmeter, an ammeter or an ohmmeter. Within the Edison™ range of multimeters you will find direct reading multimeters and non-contact reading multimeters. DCM070 True RMS Ideal for electrical troubleshooting & testing in commercial environments. The AC/DC digital multimeter is capable of testing for the following: telephone networks, fuse connections. AC voltage: 750V. DC voltage: 1000V. AC/DC current: 1000A. Resistance: 60MW. Frequency: 100kHz. Frequency from clamp: 400Hz. Diode testing facility, continuity buzzer, clear display with LED backlight & data hold function, auto power ‘OFF’ & low power indicator, auto range facility, 4 segments bar graph. Digital display count: 3999. Conforms to IEC 1010, CAT II 1000V and CAT III 600V. Pack includes: digital clamp multimeter, test probes, 3x DC1.5V AAA batteries (installed), instruction manual, protective case with carry handle. Dimensions (W x D x H): 140 x 58 x 260mm. Weight: 606g. DCM007 Auto Range True RMS 1000A AC/DC Digital Clamp Meters Ideal for electrical troubleshooting & testing in commercial environments. The AC/DC digital multimeter is capable of testing for the following; - Telephone networks. - Fuse connections. AC voltage up to 750V. DC voltage up to 1000V. AC/DC current up to 1000A. Resistance up to 60MW. Frequency up to 100kHz. Frequency from clamp up to 400Hz. Diode testing facility. Continuity Buzzer. Clear display with LED backlight & data hold function. Auto power off & low power indicator. Auto range facility. 4 segments bar graph Digital display count up to 3999. Conforms to IEC 1010, CAT II 1000V and CAT III 600V. Pack includes: - Digital Clamp Multimeter - Test probes - 3x DC1.5V AAA batteries (installed) - Instruction manual - Protective case with carry handle Product Dimensions: 140(W) x 58(D) x 260(H) mm 606g Gross Weight

HIOKI

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ CLAMP ON POWER HiTESTER 3286-20 Functionality and Safety Packed into a Handheld Unit

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์สำหรับวัดกระแส AC เพียงอย่างเดียวสามารถวัดได้สูงสุดที่ 200A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.IV 600V

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.IV 600V

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS สามารถวัดได้ทั้ง ACV, DCV ที่ 600V และ ACA, DCA สูงสุดที่ 1000A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ สำหรับงานที่ต้องการกระแสสูงๆ สามารถวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 2000A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS สามารถวัดได้ทั้ง ACA ที่ DCA สูงสุดที่ 2000A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ สำหรับงานทั่วไป สามารถวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 100A ปากแคลมป์แบบก้ามปู

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์สำหรับวัด DCA สูงสุดที่ 120 mA ความละเอียดที่ 0.01 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สำหรับงานวัดกระแส สามารถวัด ACA สูงสุดที่ 500A, ปากคีบขนาด 40 mm.

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สามารถวัด ACA สูงสุดที่ 1000A ด้วยปากแคล้มป์ขนาด 68 mm.

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS สามารถวัด ACA สูงสุดที่ 1000A ด้วยปากแคล้มป์ขนาด 68 mm.

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 200A ความละเอียดที่ 0.01 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 100A ความละเอียดที่ 0.001 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 100A ความละเอียดที่ 0.001 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 200A ความละเอียดที่ 0.001 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 100A ความละเอียดที่ 0.001 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61010-1 CAT III 300V สามารถวัด 40/400A/AC

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์งานทั่วไป สามารถวัดได้ทั้ง ACA ที่ 750V และ ACA สูงสุดที่ 600A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ รุ่น 2117R Accurate reading with True RMS 60/600/1000A auto-ranging

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ สามารถวัดได้ทั้ง ACA, DCA ที่ 600V และ ACA สูงสุดที่ 600A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ สามารถวัดได้ทั้ง ACV ที่ 750V, DCV ที่ 1000V และ ACA สูงสุดที่ 2000A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS ACV ที่ 750V, DCV ที่ 1000V และ ACA สูงสุดที่ 2000A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมพ์มิเตอร์สามารถวัดได้ ACA ได้ 600A และ DCA ได้ 1000A วัด ACV, DCV ได้ 600A วัดค่าแบบ RMS และ วัด OHM, HZ ได้

KYORITSU

ดิดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 20A ความละเอียดที่ 1 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 300A ความละเอียดที่ 0.01A

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สำหรับงานทั่วไป สามารถวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 400A

EDISON

แคลมป์มิเตอร์แสดงผลระบบดิจิตอล 750VAC, 1000VDC - EDI-516-3800K, EDI-516-3840K

FLUKE

สำหรับการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและได้ผลในโซลูชันเดียว รวมถึงกระเป๋าแบบนุ่ม

FLUKE

แคลมป์มิเตอร์รที่ถอดปลายหรือประกอบกลับเพื่อความกะทัดรัดและใช้งานสะดวก

FLUKE

รุ่น 323, 324, และ 325 ตัวเล็กแต่ความสามารถสูง ออกแบบมาสำหรับงานหนักในสภาพแวดล้อมสมบุกสมบัน

FLUKE

รุ่น 373, 374 และ 375 ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก

FLUKE

สายผลิตภัณฑ์แคลมป์มิเตอร์รุ่นใหม่จาก Fluke ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก

FLUKE

สายผลิตภัณฑ์แคลมป์มิเตอร์รุ่นใหม่จาก Fluke ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก

FLUKE

แคลป์มิเตอร์สำหรับวัดกราวด์ทลูปของดิน ไม่ต้องปักแท่งโลหะ

FLUKE

แคลมป์มิเตอร์แบบ True RMS สำหรับงาน HVAC และ IAQ