แคลมป์มิเตอร์

KYORITSU

แคลมป์มิเตอร์แบบเข็ม สามารถวัดได้ ACV, ACA และ DCV มีปุ่มล็อคเข็มเพื่อสะดวกต่อการอ่านค่า

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ขนาดกะทัดรัด ปลายปากกามีแสงช่วยให้วัดในที่มืดได้สะดวก