ไฮเกจ

INSIZE : เครื่องมือวัดละเอียด

เครื่องมือวัดระดับความสูงแบบดิจิตอล เป็นแบบดิจิตอลใช้วัดความยาวขนาดมิติเหมาะกับงานละเอียดที่วัดระยะความสูงแนวแกน Y

INSIZE

เวอร์เนียร์ไฮเกจ เวอร์เนียร์วัดระดับความสูง มีขนาดวัดได้สูง 300 - 450 มม. Height gage 1250 series

OXFORD : เครื่องมือวัดละเอียด

ไฮเกจมาตรฐานสูง มีหลายขนาดให้เลือก