เกจวัดความหนา

INSIZE : เครื่องมือวัดละเอียด

เกจวัดความหนา 2365 Series Thickness Gauge มีให้เลือก 2 รุ่น

INSIZE : เครื่องมือวัดละเอียด

เครื่องมือวัดความหนาสีและเหล็ก เพื่อตรวจสอบความหนาของช่องว่างในพื้นที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของวัสดุหรือความดันของการไหล

TECLOCK

เกจวัดความหนา PG SERIES stand type

TECLOCK

เกจวัดความหนา PF SERIES frame type

TECLOCK

เกจวัดความหนามีฐาน PG Series stand type, Constant Pressured Thickness Measuring Instrument

TECLOCK

เกจวัดความหนา Conventional Digital Thickness Gauges

TECLOCK

เกจวัดความหนา Conventional Digital Thickness Gauges

TECLOCK

เกจวัดความหนารุ่นมาตรฐาน Standard Digital Thickness Gauges

TECLOCK

เกจวัดความหนารุ่นมาตรฐาน Standard Digital Thickness Gauges

TECLOCK

เกจวัดความหนา Dial Pipe Gauges - Suitable for measuring thickness of pipe and curved plate etc.

TECLOCK

เกจวัดความหนา Thickness Gauge - Dial thickness gauge can measure thickness of things such as steel, lens, rubber, plastic, paper, felt, hair in actual dimension.

TECLOCK

เกจวัดความหนา Thickness Gauge - Dial thickness gauge can measure thickness of things such as steel, lens, rubber, plastic, paper, felt, hair in actual dimension.

TECLOCK

เกจวัดความหนา Thickness Gauge - Dial thickness gauge can measure thickness of things such as steel, lens, rubber, plastic, paper, felt, hair in actual dimension.

TECLOCK

เกจวัดความหนา รุ่น SFM-627 Dial Swift Gauge. Push top point down and nip workpiece for measurement.

TECLOCK

เกจวัดความหนา Thickness Gauge - By the lifting of the anvil, can be measured 0-50 mm.

TECLOCK

เกจวัดความหนา Thickness Gauge - Measurement of up to 20 mm thick

TECLOCK

เกจวัดความหนา Thickness Gauge - Suitable for measuring thickness and diameter of metal, lens, rubber, plastic, paper, felt, hair, pearl etc. in actual dimension.

TECLOCK

เกจวัดความหนา Internal Dial Caliper Gauge. Clearance has been provided for use in recessed bores.

TECLOCK

เกจวัดความหนา Internal Dial Caliper Gauge - Internal caliper gauge to measure internal diameter of cylindrical workpiece.

TECLOCK

เกจวัดความหนา Internal Dial Caliper Gauge - Suitable for measuring groove of narrow place of workpiece.

TECLOCK

เกจวัดความหนา External Dial Caliper Gauges - The convenient retraction lever allows for one-hand operation and good gauge control.

OXFORD

เกจวัดความหนาแสดงผลแบบหน้าปัดเข็ม ละเอียด เที่ยงตรงแม่นยำ

OXFORD

เกจวัดความหนาแสดงผลแบบหน้าปัดเข็ม ละเอียด เที่ยงตรงแม่นยำ