ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก

INSIZE : เครื่องมือวัดละเอียด

ขาตั้งศูนย์ micrometer stand 100 mm, 60 kgf

INSIZE

ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก รุ่น 6200-60 ความยาวแขน 176, 160 มม. ขนาดฐาน 60 x 50 x 55 มม. INSIZE Magnetic Stand

INSIZE

ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก รุ่น 6208-80 ความยาวกแขน 340 มม. ขนาดฐาน 60 x 50 x 55 มม. INSIZE Universal Magnatic Stand

OXFORD

OXD-333-7080K ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก สูง 280 มม. ขนาดฐาน 50 x 50 x 76 มม.

OXFORD

OXD-333-7100K ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก สูง 230 มม. ขนาดฐาน 60 x 50 x 55 มม.

OXFORD

OXD-333-7050K ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก สูง 230 มม. ขนาดฐาน 60 x 50 x 55 มม.

OXFORD

OXD-333-7030K ขาตั้งศูนย์แม่เหล็ก สูง 230 มม. ขนาดฐาน 60 x 50 x 55 มม.