เครื่องมือวัดความลึก

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดความลึก Depth Micrometer - SERIES 129 (Inch) - Interchangeable Rod Type

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดความลึก Depth Micrometer - SERIES 129 (Metric) - Interchangeable Rod Type

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดความลึก Depth Micrometer - SERIES 229 (Digit counter model) - Interchangeable Rod Type

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดความลึก Depth Micrometer - SERIES 329 (Digimatic model) - Interchangeable Rod Type

MITUTOYO

อุปกรณ์สำหรับวัดความลึก Depth Micro Checker - SERIES 515

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดความลึก Depth Micrometer - SERIES 128 (Inch)

MITUTOYO

ไมโครมิเตอร์วัดความลึก Depth Micrometer - SERIES 128 (Metric)

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก P Series (0.1mm type) This is direct reading specification of which graduation are 0.1~0.9 mm.

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก Dial Depth Gauge (30mm) - Dial Depth Gauge can be used to measure depth and steps of workpiece and coating thickness.

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก Dial Depth Gauge (20mm) - Dial Depth Gauge can be used to measure depth and steps of workpiece and coating thickness.

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก Depth Gauges รุ่น DM-251, DM-252 - V-Grooved depth measurement of Print circuit board by using DM-251.

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก Dial Depth Gauge (5mm) - Dial Depth Gauge can be used to measure depth and steps of workpiece and coating thickness.

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก Dial Depth Gauge (10mm) - Dial Depth Gauge can be used to measure depth and steps of workpiece and coating thickness.

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก Standard Digital Depth Gauges (0.001mm) - can be used for direct measuring depth and step of workpiece.

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก Standard Digital Depth Gauges (0.01mm)

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก รุ่น DM-293 Dial Depth Gauges (Special) Gauge Slide type

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก รุ่น DM-264 Dial Depth Gauges (Special) Coating thickness Gauges

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก รุ่น DM-280, DM-283 Dial Depth Gauges (Special) Round Base type

TECLOCK

เครื่องมือวัดความลึก รุ่น DM-273 Dial Depth Gauges (Special) Back pluger type

OXFORD

บรรทัดวัดลึกแสดงผลบนหน้าจอดิจิตอล ระยะวัด 0 - 150 มม.