เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน

KYORITSU

เครื่องวัดความต้านทานดินแบบเข็ม Analog Earth Resistance Tester รุ่น 4102A มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดินแบบเข็ม ใช้งานง่าย ราคาประหยัด ช่วงการวัด 0-1200 โอห์ม มิเตอร์วัดความต้านทานดินของ Kyoritsu เป็นมิเตอร์ที่สูงด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก ผู้ใช้งานทั่วไปเสมอมา ด้วยวงจรที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างคงที่ ทำให้มีผลกระทบต่อวงจรที่วัดค่าน้อยมาก (The effect of commercial frequencies and a synchronous rectifying circuit) นอกจากนี้ ยังใช้วัดแรงดันไฟฟ้าของ ระบบสายดิน (Earth voltage) ได้ด้วย

KYORITSU

เครื่องวัดความต้านทานดิน Earth Resistance Tester รุ่น 4105A / 4105-H มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดินแบบดิจิตอล ใช้งานง่าย ช่วงการวัด 0-1200 โอห์ม ได้มาตรฐาน IEC 529 IP64

KYORITSU

แคล้มป์วัดความต้านทานดิน Clamp Earth Resistance Tester รุ่น 4200 แคล้มป์มิเตอร์วัดความต้านทางดิน ใช้งานง่วยพกพาสะดวก สามารถนำไปคล้องกับสายดินแล้วอ่านค่าได้เลย วัด 0-1200 โอห์ม

KYORITSU

New earth Clamp Tester รุ่น 4202

KYORITSU

เครื่องวัดความต้านทานดิจิตอล Earth Resistance Testser รุ่น 4106

HIOKI

เครื่องวัดความต้านทานกราวด์ 0-1150 ohm แบบอนาลอก HIOKI Earth HiTester 3151

FLUKE

เป็นเครื่องทดสอบความต้านทานกราวด์ดินที่ใช้งานง่าย สำหรับงานตรวจวัดค่าความต้านทานดิน