เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส

KYORITSU

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 2000 เมกะโอห์ม ที่ 1000V รุ่น 3005A 3007A มีไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทดสอบฉนวนกันความร้อนแบบดิจิตอล/ต่อเนื่อง ท่านไม่เพียงแต่อนุญาตให้มีฉนวนกันความร้อน วัดความต้านทานที่สามจัดอันดับแรงดันทดสอบ (250V, 500V และ 1000V) และการทดสอบความต่อเนื่อง แต่ยังมีจำนวนของคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการอ่าน bargragh ของความต้านทานฉนวนกันความร้อนอัตโนมัติ null ฟังก์ชั่นสำหรับการทดสอบความต่อเนื่องฟังก์ชัน Trac-ล๊อค เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ (รุ่น 3007A เท่านั้น) ฯลฯ เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน / ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา รุ่น 3005A

KYORITSU

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน Insulation Tester รุ่น 3321A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบอนาล็อกสามารถวัดค่าได้ 2000 เมกะโอห์ม ที่ 1000V

KYORITSU

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา Insulation and Continuity Tester รุ่น 3007A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 2000 เมกะโอห์ม ที่ 1000V รุ่น 3005A 3007A มีไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทดสอบฉนวนกันความร้อนแบบดิจิตอล/ต่อเนื่อง ท่านไม่เพียงแต่อนุญาตให้มีฉนวนกันความร้อน วัดความต้านทานที่สามจัดอันดับแรงดันทดสอบ (250V, 500V และ 1000V) และการทดสอบความต่อเนื่อง แต่ยังมีจำนวนของคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการอ่าน bargragh ของความต้านทานฉนวนกันความร้อนอัตโนมัติ null ฟังก์ชั่นสำหรับการทดสอบความต่อเนื่องฟังก์ชั่น Trac-ล๊อค เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ (รุ่น 3007A เท่านั้น) ฯลฯ

KYORITSU

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง High Voltage Insulation Tester รุ่น 3132A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบอนาล็อกสามารถวัดค่าได้ 400 เมกะโอห์ม ที่ 1000V

KYORITSU

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน Insulation Tester รุ่น 3165 / 3166 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบอนาล็อกสามารถวัดค่าได้ 1000 เมกะโอห์ม ที่ 500V (รุ่น 3165) 2000 เมกะโอห์ม ที่ 1000V (รุ่น 3166)

KYORITSU

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา Insulation and Continuity Tester รุ่น KEW 3121A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 100 กิกะโอห์ม ที่ 2,500V รุ่น 3131A มีประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบและมีคุณสมบัติต้านทานรวมทั้งนำการทดสอบการปรับตัวเป็นศูนย์สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่ช่วยประหยัดเวลา, ความสะดวกในการที่ชัดเจนในการอ่านระดับสว่างและเตือนวงจรชีวิต

KYORITSU

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา Insulation and Continuity Tester รุ่น KEW 3122A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 200 กิกะโอห์ม ที่ 5,000V รุ่น 3132A เป็นที่จะใช้ฉนวนกันความร้อนและ continuilty ทดสอบสูงขนาดกะทัดรัดและง่าย ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IEC 61010-1 ความปลอดภัยที่เข้มงวดก็มีระดับการป้องกัน IP ของ IP54 และเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมากขึ้น เครื่องมือที่มี 3 ช่วงทดสอบฉนวนกันความร้อนในช่วง 3 ความต่อเนื่องและความต้านทาน 500 ช่วง

KYORITSU

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา Insulation and Continuity Tester รุ่น KEW 3123A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 400 กิกะโอห์ม ที่ 100,000V

KYORITSU

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา Insulation and Continuity Tester รุ่น 3124 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 100 กิกะโอห์ม ที่ 1kV-10kV

KYORITSU

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง High Voltage Insulation Tester รุ่น 3125 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 1 เทลาร์โอห์ม ที่ 5,000V

KYORITSU

เครื่องทดสอบฉนวนแบบดิจิตอล รุ่น 3126

KYORITSU

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง Highvoltage Insulation Tester รุ่น 3128 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 35 เทลาร์โอห์ม ที่ 12,000V เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูงที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ พร้อมฟังก์ชั่นวินิจฉัยความผิดปกติ เครื่องมี 6 ย่านแรงดัน 6 ได้แก่ 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V, 12000V และสามารถวัดได้สูงถึง 35TΩ เหมาะสำหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นฉนวนของสายไฟ หม้อแปลง มอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิทช์แรงดันสูง ตัวฉนวน การเดินสายไฟฟ้า ฯลฯ และยังเป็นประโยชน์สำหรับการคำนวณระยะเวลาในการบำรุงรักษาโดยการเก็บบันทึกผลใน PC และสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มอีกด้วย สามารถบันทึกผลการวัดในหน่วยความจำภายในได้ ซึ่งสามารถโอนผลไปยัง PC ผ่าน ทางสาย USB แบบพิเศษได้ สามารถโอนข้อมูลการวัดไปยัง PC ในขณะนั้นได้ด้วย

HIOKI

เครื่องทดสอบลำดับเฟส ทดสอบที่แรงดัน 110-480 V แข็งแรงทนทาน HIOKI Phase Detector 3126-01

FLUKE

Fluke 9040 ใช้ในการตรวจทิศทางหรือลำดับของเฟสในงานไฟฟ้า 3 เฟส เช่น งานระบบไฟจ่าย, มอเตอร์ 3 เฟส, วงจรขับต่างๆ