อุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

KYORITSU

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER : 6305 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน คุณสมบัติ เครื่องวัดไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพช่างไฟฟ้างานเครื่องวัดไฟฟ้าจึงควรเรียนรู้หลกัการเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อใหเ้หมาะสมกับประเภทของงานการอ่านค่าจากเครื่องวัดไฟฟ้าอาจเกิดการผิดพลาดเนื่องจากเกิดการคลาดเคลื่อนการอ่านค่าสเกลผอดอาจเกิดความเสียหายได้ เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า รุ่น 6305

KYORITSU

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER : KEW 6310 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า POWER QUALITY ANALYZER รุ่น KEW 6310

EDISON

Voltage Range: 12~690V AC/DC Response Time:

EDISON

ปากกาตรวจจับแรงดันไฟฟ้าแบบไม่ต้องสัมผัส 100 - 240V AC Edison Non-Contact AC Voltage Detector

EDISON

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแสดงผลระบบดิจิตอล 690V AC/DC EETO1 Electrical Tester with LCD

FLUKE

ชุดสายวัด SureGrip กับโพรบไฟฉายและสายต่อเพิ่มความยาว

FLUKE

ชุดโพรบไฟฉาย ชุดสายวัดของมิลติมิเตอร์รุ่น TL71 พร้อมซองใส่

FLUKE

คลิปปากจระเข้ ยางหุ่มแบบรูดเปิดได้ ปลายปากเปิดได้กว้างถึง 8 มม.

FLUKE

ฟันออกแบบให้ใช้งานได้อเนกประสงค์ จับได้ตั้งแต่สายเล็กๆตั้งแต่สายเล็กๆถึงหัวนอตขนาด 7.5 มม.

FLUKE

คลิปปลายตะขอ ปลายขอหนีบชุบนิเกิล เปิดได้กว้าง 5 มม.

FLUKE

คลิปปลายตะขอ ตะขอกว้าง 5 มม. ที่ด้ามหน้า และ 2 มม.ที่ฐาน

FLUKE

คลิปปลายปากจระเข้ ปากชุบนิเกิลจับวัตถุได้ถึง 9.5 มม.

FLUKE

โพรบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลายสแตนเลสแหลม ยาว 1.27 ซม. ให้การสัมผัสที่ดีเยี่ยม

FLUKE

ชุดโพรบด้ามวัดเพรียว ในแต่ละชุดประกอบด้วย 2 ชุด คือดำ 1 แดง 1

FLUKE

TL224 SureGrip ชุดสายซิลิโคนสำหรับงานอุตสาหกรรม สายมีความอ่อนตัวดีมา

FLUKE

TL222 SureGrip ชุดสายซิลิโคนสำหรับอุตสาหกรรม สายมีความอ่อนตัวดีมาก ทำให้ขาดในได้ยาก

FLUKE

TL221 SureGrip ชุดสายซิลิโคนต่อเพิ่มความยาว มีอะแดปเตอร์แถมให้ 2 ตัว

FLUKE

FTPL SureGrip สายพร้อมด้ามวัดแบบมีฟิวส์ เพิ่มความปลอดภัยด้ามฟิวส์ที่โพรบ

FLUKE

TL75 ชุดสายและด้ามวัดแบบปลายแข็ง ปลายด้ามวัดแข็งแรงเป็นพิเศษ ใช้งานได้นาน

FLUKE

TL71 สายวัดคุณภาพพิเศษ ด้ามวัดจับกระชับและฉนวนสายเป็นซิลิโคน

FLUKE

TL175 มาตรฐานใหม่ของการวัดอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยขึ้น

FLUKE

ทำให้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดแรงดันสูงสุดได้ 6000Vp, 15000Vp และ 40000 Vp

FLUKE

TL26A ชุดสายวัดสำหรับงานโทรคมนาคม ประกอบด้วย โพรบ เขี้ยวแบบบาก เขี้ยวแบบฟันเลื่อย และอื่นๆ

FLUKE

TL40 โพรบสำหรับงานอิเล็กทรนิกส์ ส่วนปลายโพรบแหลมมากและยืดหดได้

FLUKE

โพรบสำหรับงานอิเล็กทรนิกส์ ประกอบด้วยปลายวัด IC ปลายเพิ่มความยาว และ ปากจระเข้ขนาดกลาง

FLUKE

TP80 ด้ามวัดสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ โพรบสำหรับงานอิเล็กทรนิกส์

FLUKE

TL910 โพรบสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนสายได้

FLUKE

TL80A โพรบสำหรับงานอิเล็กทรนิกส์

FLUKE

TL220 ชุดสายวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม

FLUKE

TL238 ชุดสายวัดสำหรับไฟฟ้าพลังงานสูง สำหรับไฟฟ้าพลังงานสูง

FLUKE

เหมาะสำหรับงานทดสอบและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

FLUKE

เหมาะสำหรับงานทดสอบและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

FLUKE

TLK287 เหมาะสำหรับงานทดสอบและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

FLUKE

TLK220 เหมาะสำหรับงานทดสอบและออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

FLUKE

TLK289 ออบแบบมาสำหรับการทดลองด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน