ฟิลเลอร์เกจ

MITSUWA เครื่องมือวัดละเอียด

ฟิลเลอร์เกจแบบใบตรง มาตรฐาน JIS B 7524-1992 มีทั้งแบบเหล็กและสแตนเลส FELLER GAUGES STRAIGHT LEAF

MITSUWA เครื่องมือวัดละเอียด

ฟิวเลอร์เกจแบบเส้นแบน Meteraial sk2~5, HardessHV 400

MITSUWA เครื่องมือวัดละเอียด

ฟิลเลอร์เกจแบบใบเตเปอร์ มาตรฐาน JIS B 7524-1992 มีทั้งแบบเหล็กและสแตนเลส FELLER GAUGES TAPER LEAF

MITSUWA เครื่องมือวัดละเอียด

ฟิลเลอร์เกจแบบใบตรง มีหลายชุดให้เลือก ทั้งแบบเหล็กและสแตนเลส FEELER GAUGES STRAIGHT LEAF

INSIZE

ฟิลเลอร์เกจแบบยาว ขนาดในชุด 0.02-1.00 และ 0.05-1.00 มม. INSIZE Feeler Gauge 4602 series

INSIZE

ฟิลเลอร์เกจแบบยาว ขนาดในชุด 0.05 - 1.00 มม. INSIZE Feeler Gauge 4605 long series

FORCE

ฟิลเลอร์เกจ FORCE - 20 Blades Metric Feeler Gauge