ฉากเหล็ก ฉากสแตนเลส ฉากช่างกลึง ฉากอลูมิเนียม

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

ฉากสแตนเลสแบบชุบขาว มีแม่เหล็ก

RSK

วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคุณภาพสูงมีความแข็งแรงคงทน และด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ

RSK

วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคุณภาพสูงมีความแข็งแรงคงทน และด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ

RSK

วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง ด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ

RSK

วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง ด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ

RSK

วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง ด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ

RSK

วัสดุที่ใช้ผลิตทำจากเหล็กคาร์บอนคุณภาพสูง ด้วยขบวนการผลิตที่มีคุณภาพทำให้ได้ค่าความละเอียดที่เที่ยงตรงแม่นยำ

INSIZE

ฉากวัดองศา 90องศา มีขนาดตั้งแต่ 100 - 300 มม. INSIZE 90° Beveled Edge Square 4790 series

INSIZE

ฉากช่างกลึงแบบเรียบ มีขนาดตั้งแต่ 100 - 300 มม. 90° FLAT EDGE SQUARE INSIZE 4791 series

FIXMAN : เครื่องมือวัดละเอียด

ฉากเหล็ก FIXMAN มีสองขนาดให้เลือก Square - FMG0201, FMG0202