วงเวียน คาลิปเปอร์วัดใน-วัดนอก (ตีนผี-เขาควาย)

GROZ

GROZ ตีนผีมีสปริง INSIDE CALIPER ใช้จับขนาดชิ้นงาน และใช้ในงานกลึงเหล็ก

GROZ

GROZ เขาควาย OUTSIDE CALIPER ใช้จับขนาดชิ้นงาน และใช้ในงานกลึงเหล็ก

GROZ

GROZ วงเวียนขีดเหล็กมีสปริง Spring Dividers ใช้ขีดงานเหล็กเป็นรูปวงกลม ขนาดต่างๆ

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

เขาควาย WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 12 นิ้ว

WINTON : เครื่องมือวัดละเอียด

ตีนผี WINTON มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 12 นิ้ว

INSIZE : เครื่องมือวัดละเอียด

เขาควายวัดนอกสปริง มีสปริงและสกรูปรับละเอียดทำให้ใช้งานง่ายขึ้น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 155 - 600 มม.

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Outside Caliper Contract ends fully rounded to give an accurate dimension. Brushed natural steel finish.

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Inside Caliper Made of high carbon steel, brushed natural steel finish, fully hardened and tempered joints and springs.

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Spring Divider Fully hardened and tempered joints, Spring, washers and divider points.

INSIZE

คาลิปเปอร์วัดใน (ตีนผี) ผลิตจากเหล็ก carbon steel มีความยาว 6 ขนาดให้เลือกใช้ INSIZE Inside Caliper 7240 series

INSIZE

คาลิปเปอร์วัดนอก (เขาควาย) ผลิตจากเหล็ก carbon steel มีความยาว 6 ขนาดให้เลือกใช้ INSIZE Outside Caliper 7241 series