มิเตอร์ทดสอบอเนกประสงค์

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6010A มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป, ความไวของเครื่องตัด กระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) ในตัวเดียวกัน รุ่น 6010A เป็นขั้นสูง ทดสอบมัลติฟังก์ชั่นที่สามารถดำเนินการการทดสอบทั้งหมดที่จำเป็นโดย IEC 364-6-61 ด้วยเครื่องมือเดียว มันสามารถใช้ในการทดสอบฉนวนกันความร้อน ความต้านทานต่อเนื่อง ห่วงความต้านทานและ RCDs (ELCBs) สี่ทดสอบที่สำคัญ ความต้องการในการทดสอบไฟฟ้า เครื่องดนตรีสี่ในหนึ่ง industry.This ไม่จำเป็นต้องพกแต่ละการทดสอบฟังก์ชั่นเดียว รุ่น 6010A ถูกออกแบบมาเพื่อ IEC61010-1 และสามารถใช้ได้กับเครื่องหมาย CE เพื่อ การปฏิบัติตามอีเอ็มซี เครื่องวัดความต่อเนื่องแบบหลายฟังก์ชั่น / Multi Function Continuity Tester รุ่น 6010A

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6010B มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป, ความไวของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) และแรงดันไฟฟ้าสัมผัสในตัวเดียวกัน เครื่องวัดค่าความต่อเนื่องแบบหลายฟังก์ชั่น / Multi Function Continuity Tester รุ่น 6010B

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6011A มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป (Earth LOOP Impedance), ความไวของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) และค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ณ จุดที่วัด (PSC) ในตัวเดียวกัน

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6016 มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สามารถเลือกย่านการทดสอบได้หลายย่านการทดสอบเพื่อความแม่นยำ เครื่องวัดค่าความต่อเนื่องการทำงานแบบหลายฟังก์ชั่น / Multi Function Continuity Tester รุ่น 6016

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6018 มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป, ความไวของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) ในตัวเดียวกัน เครื่องวัดความต้านทานดิน รุ่น 6018

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6050 เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ สามารถใช้งานได้ทั้ง Loop Tester และ RCD Tester รวมถึงสามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ LOOP + RCD Tester เครื่องตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้า รุ่น 6050