เตเปอร์เกจ

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Taper gauge with straight ruler ช่วงวัดตั้งแต่ 1 - 15 มม.

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Taper Gauge in metal case มีให้เลือก 4 รุ่น

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Taper Gauge with Metal Case ช่วงการวัด 1 - 15 มม.