เตเปอร์เกจ

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

These are called taper gauges only because of their shape - they do not measure tapers. They are ideally suited for the rapid accurate checking of the inside diameters of tubing, slot widths, hole sizes, setting calipers etc. Manufactured from spring tempered steel. 0.1mm increments. Rustless. Constant at 20°C. Satin chrome anti glare finish. Permanent black figures and graduations.

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Taper gauge with straight ruler ช่วงวัดตั้งแต่ 1 - 15 มม.

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Taper Gauge in metal case มีให้เลือก 4 รุ่น

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Taper Gauge with Metal Case ช่วงการวัด 1 - 15 มม.