กล้องสำรวจภายในท่อ

BOSCH : เครื่องมือวัดละเอียด

กล้องตรวจหาวัตถุไร้สาย รุ่น GIC 120 C

BOSCH : เครื่องมือวัดละเอียด

กล้องตรวจหาวัตถุไร้สาย รุ่น GIC 120

RIDGID : เครื่องมือวัดละเอียด

กล้องไมโคร CA-100 เป็นอุปกรณ์สำรวจและวิเคราะห์ภายในบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างสะดวกสบาย