กล้องส่องทางไกล

RUTLAND : เครื่องมือวัดละเอียด

กล้องส่องทางไกล Traditional Binoculars 10 x 42