ลูกดิ่ง

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด KEN-512-2050K, KEN-512-2100K

Corrosive resistant epoxy coated with brass screwcap. For establishing vertical datum line without the use of a level.

STANLEY : เครื่องมือวัดละเอียด

หัวเป็นสกรูเพื่อให้ง่ายแก่การต่อเชือกเข้ากับศุนย์กลางของลูกดิ่ง ตัวลูกดิ่งผลิต จากทองเหลืองและขัดเงา ไม่เป็นสนิม