ปั๊มอัดจารบี ถังอัดจารบี

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

Mobile Waste Oil Drainer

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

GFP/HP-02/PRO HIGH PRESSURE GREASE DISPENSING PUMP Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump

TAKADA : ปั๊มอัดจารบี ถังอัดจารบี

ถังเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง TAKADA รุ่น WOD-60 ความจุ 80 ลิตร สายยาว 5 ฟุต

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ถังอัดจารบีใช้มือกด 5 kg container, diameter 180 - 210 mm และ 20 kg container, diameter 270 - 310 mm

MACNAUGHT

ถังอัดจารบีแบบใช้มือโยกโดยกดคันสปริง

MACNAUGHT

ถังอัดจารบี ขนาดจุ 5.0 กก. แบบใช้มือโยกโดยใช้เท้าเหยียบคันสปริง