อะไหล่และอุปกรณ์เสริมเครื่องมืออัดจารบี

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ข้อต่อตัวผู้หัวอัดจารบี Male quick release adapter type 26-G 3/8" male-SW 19 mm

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

สายอ่อนถังอัดจารบี ขนาด 2 เมตร และ 4 เมตร

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ข้อต่ออัดจารบี Rotary swivels Rotary Z-swivel joint 3x360 degree G 1/8" male-G 1/4" fem

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

สาย 1.5 m. สำหรับถังอัดจารบีใช้มือกด ขนาด 5 และ 20 kg container

YAMASAKI

หัวปั๊มพร้อมล้อเก็บสาย และปืน 3/8 x 10 เมตร สำหรับอัดสารหล่อลื่นในสถานีน้ำมัน

MACNAUGHT

ล้อเลื่อน MCTR20, MCTR30 สำหรับถังอัดจารบีขนาด 20 และ 60 ลิตร

MACNAUGHT

ล้อเลื่อน TR5, TR6 สำหรับถังอัดจารบีขนาด 20 และ 55 กก.