อะไหล่และอุปกรณ์เสริมเครื่องมืออัดจารบี

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี KEN-541-0490K

Hook-On Securely grips the grease nipple while in use.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี KEN-541-0480K

4-Jaw Securely grips the grease nipple while in use.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี KEN-541-0600K

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี KEN-541-0630K

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี KEN-541-0610K

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี KEN-541-1070K

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี Drum Taps

With 3/4” BSP male threads. Both models can be locked into the off position by use of a padlock or locking pin.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

205L TILTING DRUM CRADLE Kennedy Tilting Drum Cradle

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี KEN-541-5140K

Kennedy Hydraulic Grease Nipple Kit

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ข้อต่อตัวผู้หัวอัดจารบี Male quick release adapter type 26-G 3/8" male-SW 19 mm

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

สายอ่อนถังอัดจารบี ขนาด 2 เมตร และ 4 เมตร

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

ข้อต่ออัดจารบี Rotary swivels Rotary Z-swivel joint 3x360 degree G 1/8" male-G 1/4" fem

PRESSOL : เครื่องมืออัดจารบี

สาย 1.5 m. สำหรับถังอัดจารบีใช้มือกด ขนาด 5 และ 20 kg container