ปั๊มอัดจารบีใช้มือโยก

TAKADA : ปั๊มอัดจารบี ถังอัดจารบี

ถังอัดจารบีมือโยก TAKADA รุ่น HG-70 ความจุ 20 ลิตร สายยาว 6 ฟุต

OKURA : เครื่องมืออัดจารบี

ถังอัดจารบีมือโยก ขนาดถังบรรจุ 20 ลิตร

HOBAYASHI : ปั๊มอัดจารบี ถังอัดจารบี

ถังอัดจาระบีชนิดมือโยก ขนาด 20 ลิตร อัตราการไหล 4 cc/min

YAMASAKI : เครื่องมืออัดจารบี

ถังอัดจารบีมือโยก ขนาด 5 แกลลอน Hand Operated Grease Bucket Pump

HASHIMOTO

ถังอัดจารบี พร้อมเกย์ใช้มือโยก ความจุ 30 แกลลอน

GROZ

ถังอัดจารบี (VGP/10A) ขนาด 10 กก. แบบไม่มีล้อ

GROZ

ถังอัดจารบี (VGP/10) ขนาด 10 กก. แบบมีล้อ