ถังอัดจารบีใช้เท้า

GROZ : เครื่องมืออัดจารบี

Volume Greaser + Coupler

GROZ : เครื่องมืออัดจารบี

High Pressure Foot Operated Grease Pump