คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค CRIMPING TOOLS

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-5200K, KEN-515-5200K, KEN-515-6220K, KEN-515-6300K

คีมย้ำหางปลา ( มีอะไหล่ปากย้ำ ) Carbon steel, hardened and tempered jaws with a chemically blacked finish and PVC handles.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-5050K, KEN-515-5090K

Made from heavy gauge carbon steel heat treated to HRa 65/70. Chemically blackened with cushion grip handles for operator comfort. Kit comes complete with 100 assorted insulated and non-insulated terminals in a neat plastic see through box. Strip range: 0.75 - 6. Crimp/cut capacity: 1.5 - 16mm.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-3100K, KEN-515-3110K, KEN-515-3120K, KEN-515-3130K, KEN-515-3500K, KEN-515-3510K, KEN-515-3520K, KEN-515-3530K

Female Socket and Male Bullet Connector Terminals Pack quantity: 100. Durable low cost copper or brass connectors. Manufactured as single piece connectors. Electro tinned to protect from corrosion. Insulated with flared entry, colour coded vinyl sleeves. All disconnect terminals supplied with anti-vibration copper sleeve.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-2900K, KEN-515-2910K, KEN-515-2920K

Fork and Ring Connector Terminals Pack quantity: 100. Durable low cost copper or brass connectors. Manufactured as single piece connectors. Electro tinned to protect from corrosion. Insulated with flared entry, colour coded vinyl sleeves. All disconnect terminals supplied with anti-vibration copper sleeve.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-2200K, KEN-515-2210K, KEN-515-2220K, KEN-515-2230K,KEN-515-2240K, KEN-515-2260K, KEN-515-2270K, KEN-515-2280K, KEN-515-2290K, KEN-515-2300K, KEN-515-2320K, KEN-515-2330K, KEN-515-2340K, KEN-515-2350K

Fork and Ring Connector Terminals Pack quantity: 100. Durable low cost copper or brass connectors. Manufactured as single piece connectors. Electro tinned to protect from corrosion. Insulated with flared entry, colour coded vinyl sleeves. All disconnect terminals supplied with anti-vibration copper sleeve.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-2000K, KEN-515-2010K, KEN-515-2050K, KEN-515-2060K, KEN-515-2100K

Blade Connector Terminals Pack quantity: 100. Durable low cost copper or brass connectors. Manufactured as single piece connectors. Electro tinned to protect from corrosion. Insulated with flared entry, colour coded vinyl sleeves. All disconnect terminals supplied with anti-vibration copper sleeve.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-6910K

Heat shrink tubing kit with a shrink ratio of 2:1.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-6900K

Heat shrink tubing kit with a shrink ratio of 2:1.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-6800K

Heat shrink tubing kit with a shrink ratio of 2:1.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-1520K, KEN-515-1500K, KEN-515-1540K

Push-on Fully Insulated Female Connector Terminals Pack quantity: 100. Durable low cost copper or brass connectors. Manufactured as single piece connectors. Electro tinned to protect from corrosion. Insulated with flared entry, colour coded vinyl sleeves. All disconnect terminals supplied with anti-vibration copper sleeve.

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค KEN-515-3000K, KEN-515-3010K, KEN-515-3020K, KEN-515-3700K, KEN-515-3710K, KEN-515-3720K

Push-on Female and Male Tab Connector Terminals Pack quantity: 100. Durable low cost copper or brass connectors. Manufactured as single piece connectors. Electro tinned to protect from corrosion. Insulated with flared entry, colour coded vinyl sleeves. All disconnect terminals supplied with anti-vibration copper sleeve.

OPT : คีมย้ำหางปลา WS-16

WS-16 คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมย้ำหางปลา LY-737

LY-737 คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมย้ำหางปลา LY-731B

LY-731B คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมย้ำหางปลา LY-731A

LY-731A คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมย้ำหางปลา LY-700F

LY-700F คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมย้ำหางปลา LY-700C1

LY-700C1 คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมย้ำหางปลา LY-700E

LY-700E คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมย้ำหางปลา LY-700B

LY-700B คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมย้ำหางปลา LY-700A

LY-700A คีมปอกสายอัตโนมัติ AUTO KNIFE

OPT : คีมย้ำหางปลา PA-6B/PF

PA-6B/PF คีมย้ำหางปลาและตัดสายไฟนิวเมติก PNEUMATIC CRIMPING

OPT : คีมย้ำหางปลา OD-59

OD-59 คีมย้ำหางปลา H-TAP

OPT : คีมย้ำหางปลา OD-58OD3

OD-58OD3 คีมย้ำหางปลา H-TAP

OPT : คีมย้ำหางปลา OD-58BGD3

OD-58BGD3 คีมย้ำหางปลา H-TAP

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-245B

HX-245B คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-150B

HX-150B คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-N120B

HX-N120B คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-120B

HX-120B คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-50B

HX-50B คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา SU-25G

SU-25G คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-25D

HX-25D คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-25B

HX-25B คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-16

HX-16 คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-10

HX-10 คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา HX-4

HX-4 คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม HEXAGON CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา CT-150

CT-150 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา CT-100

CT-100 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา CT-80

CT-80 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา CT-38

CT-38 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS

OPT : คีมย้ำหางปลา SN-06

SN-06 คีมย้ำแบบจิก INDENT CRIMPING TOOLS