ปากคีมย้ำหางปลา

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด 8 Position 8 Connector

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Open Barrel Terminal 7 D-SUB, V3.5

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Cord End Terminal (Large AWG)

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด RG Type Coaxial Cable Connector

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Cord End Terminal (Small AWG)

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Open Barrel Terminal

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Non-insulated Terminal

KENNEDY

ปากคีมย้ำหางปลา ชนิด Insulated Terminal