หางปลา

KENNEDY

หางปลาเสียบแบนตัวผู้ตัวเมีย มี 2 สีให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบตัวผู้รุ่นแบนหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบตัวผู้รุ่นกลมหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบตัวเมียรุ่นแบนหุ้ม มี 3 สีให้เลือก

KENNEDY

หางปลากลมหุ้ม มีหลายขนาด และ 3 สี ให้เลือก

KENNEDY

หางปลาแฉกหุ้ม มีหลายขนาด และ 3 สี ให้เลือก

KENNEDY

หัวเสียบก้านไม้ขีดแบนหุ้ม มี 5 ขนาด และสาม 3 ให้เลือก