ชุดหางปลา

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

ชุดหางปลาชนิดต่างๆพร้อมกล่อง

KENNEDY : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

หางปลาหัวแฉกและหัวกลมพร้อมกล่อง