ปั๊มไฮโดรลิค

KENNEDY : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic Bench Press Ideal for pressing, bending and extruding. The Hydraulic pump can be manually operated or by compressed air connecting the airline supplied to an air supply line or direct to a compressor providing at least 8 - 9.5bar at 4cfm. Hydraulic gauge is included. Ideal for industrial and automotive applications.

OMASTAR เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มไฮโดรลิค รุ่น CB-630A / CB-630E (ELECTRIC HYDRAULIC PUMPS)

OMASTAR เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มไฮโดรลิค รุ่น CB-700R (ELECTRIC HYDRAULIC PUMPS)

OMASTAR เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มไฮโดรลิค CB-700D (ELECTRIC HYDRAULIC PUMPS)

OMASTAR เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มไฮโดรลิค CB-630D (ELECTRIC HYDRAULIC PUMPS)

OMASTAR เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มไฮโดรลิค CB-630B-III / CB-630M (BIG OIL TANK)

OMASTAR เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มไฮโดรลิค CB-630B / CB-630B-I (DOUBLE ACTING)

OMASTAR เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มไฮโดรลิค CB-160 / CB-160B (ENGINE PUMP)