เครื่องดัดท่อ

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องดัดท่อ HYDRAULIC PIPE BENDERS HHW-1A

RIDGID : เครื่องมือไฮโดรลิค 36518, 36523

Tip-Up Wing Hydraulic Bender/ที่ดัดท่อไฮโดรลิก RIDGID Hydraulic Benders are versatile and portable benders, ideal for on-site bending as well as machine construction, boiler making and various industrial applications. Available in a manual configuration that is designed for precision cold bending of standard gas pipe and black pipe up to 3".

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

การดัดเป็นการดัดท่อแบบมือโยก คุณภาพสูง เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถดัดท่อได้ตั้งแต่ 10-25 mm. เหมาะสำหรับงานดัดบาง and suitable for use in bending brass pipe ,steel pipe ,hydraulic pipe ,coated and uncoated pipe

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

การดัดเป็นการดัดท่อแบบมือโยก คุณภาพสูง เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถดัดท่อได้ตั้งแต่ 6 -22 mm. เหมาะสำหรับงานดัดท่อทองแดง ท่อแอร์ อลูมิเนียม

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

ใช้งานโครงหลังคาโรงงาน เมททัลชีล โครงเหล็ก แป็ป ดัดแป๊บ ท่อสแตนเลส ท่ออลูมิเนี่ยม ท่อประปา ขนาด 3 นิ้ว แบบ 3 ลูกกลิ้ง

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องดัดท่อปั๊มไฟฟ้า มีให้เลือก 3 รุ่น กำลังอัด 13, 20 และ 23 ตัน

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

ใช้งานดัดแป็ป ดัดแป๊บ ท่ออลูมิเนี่ยม ท่อประปา ท่อ IMC และ EMT แต่การดัดนั้นจะขึ้นอยู่กับความหนาของท่อเป็นหลัก เป็นการดัดโดยระบบ ไฮดรอลิคสามารถใชร่วมกับ Electric Pump ได้

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

ใช้งานดัดแป็ป ดัดแป๊บ ท่ออลูมิเนี่ยม ท่อประปา ท่อ IMC และ EMT เป็นการดัดโดยระบบ ไฮดรอลิค