เครื่องตัดหัวน็อตไฮโดรลิค

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องมือผ่าน๊อตแบบไฮโดรลิค Hydraulic nut splitter มีให้ลือก 7 รุ่น