หัวถ่างหน้าแปลนไฮโดรลิค

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

สำหรับถ่างหน้าแปลนแคบๆ ตั้งแต่ 6 mm -7 mm. ขึ้นไปสามารถถ่างออกด้วยแรง 8 – 14 ตัน มีให้เลือกใช้แบบปั้มในตัวและแบบแยกปั้ม