ปั๊มมือโยก

KENNEDY : เครื่องมือไฮโดรลิค KEN-503-8800K, KEN-503-8820K

• Rugged construction with an internal overload valve, a pressure rating of 10,000 PSI (700 Bar) and a 1/4 NPT thread size. • Operates in a vertical and horizontal position.

KENNEDY : เครื่องมือไฮโดรลิค KEN-503-8900K, KEN-503-8940K

• Rugged construction. • Internal overload valve prevents it from being used beyond rated capacity. • Operates in a vertical and horizontal position. • Pressure rating 10,000 PSI (700 Bar). • 3/8 NPT thread size. • Pump handle locks into place to be used as a carrying handle.

KENNEDY : เครื่องมือไฮโดรลิค KEN-503-7240K, KEN-503-7260K

ชุดดันตัวถังขนาด 4 ตัน

KENNEDY : เครื่องมือไฮโดรลิค

ชุดดันตัวถังขนาด 10 ตัน

UCON : เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มมือโยก รุ่น CB-700S (TWO-WAY)

OMASTAR เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มมือโยก รุ่น CB-700 / CB-700A / CB-700C (Hydraulic Hand Pump)

OMASTAR เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มมือโยกรุ่น CB-21621-EPA / CB-28P80 (Hydraulic Hand Pump)

OMASTAR เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มมือโยก รุ่น CB-1000 / CB-2000 (ALUMINUM)

ACT : เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มไฮโดรลิคมือโยก บรรจุน้ำมัน 3000 CC ใช้งานกับกระบอกไฮโดรลิค Double acting cylinder

ACT : เครื่องมือไฮโดรลิค

ปั๊มไฮโดรลิคมือโยก บรรจุน้ำมัน 2700 CC ใช้งานกับกระบอกไฮโดรลิค Single acting cylinder