มอเตอร์หินเจียร์ไฟฟ้า

OSAKI

มอเตอร์หินเจียร์ไฟฟ้าขนาด 150 มม. กำลังมอเตอร์ 250 วัตต์ สำหรับการใช้งานทั่วไป ไม่เหมาะกับงานระดับอุตสาหกรรม

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า

มาพร้อมไฟส่องสว่าง ประสิทธิภาพสูง มีดวงไฟ 2 ดวง เพื่อให้สามารถเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า

มาพร้อมหินขัดและที่จับขนิดพิเศษ มีดวงไฟ 2 ดวง เพื่อให้สามารถเห็นชิ้นงานได้ชัดเจน