เครื่องกลึงโลหะ

OSAKI สินค้าจากประเทศอังกฤษ

Mini Metalworking Lathe OSA-271-5000K

OSAKI สินค้าจากประเทศอังกฤษ

Mini Milling / Drilling machine OSA-271-5500K