เครื่องเจียร์ชนิดต่างๆ

New

INGCO : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียรสายอ่อน 130W / 220V ขนาดหัวจับ 3.2 มม. สินค้าประเทศจีน

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว สวิทซ์สไลด์

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว สวิทซ์สไลด์

STANLEY : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ STGS6100

STANLEY : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ STGS5100

STANLEY : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ STGS7100

STANLEY : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ STGS8100

STANLEY : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ STGL2218

STANLEY : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ STGL2023

STANLEY : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ STGL2223

STANLEY : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ STGL2018

STANLEY : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์คอตรง STEL861

KOBE TOOLS สินค้าจากประเทศอังกฤษ

เครื่องเจียร์ไฟฟ้าขนาดแผ่นเจียร์ 100 มม. (4 นิ้ว) กำลังมอเตอร์ 700 วัตต์ Angle Grinder - 240V

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์คอยาว สวิทซ์ปรับรอบช้า-เร็ว

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์คอสั้น

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 9 นิ้ว

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว เซฟตี้สวิทซ์

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว สวิทช์สไลด์ (ปรับรอบช้า-เร็ว)

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว สวิทช์ท้าย

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 4 นิ้ว สวิทช์สไลด์

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ไร้สาย 18 โวลท์ ไร้แปรงถ่าน

DONGCHENG : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ไร้สาย 18 โวลท์

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์คอตรงไร้สาย 18 โวลท์ GGS 18 V-LI SOLO (เครื่องเปล่า)

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 9" GWS 24-230 LVI Professional กำลังไฟ 2,400 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 7" GWS 24-180 LVI Professional กำลังไฟ 2,400 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 7" GWS 22-180 H Professional กำลังไฟ 2,200 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 7" GWS 22-180 Professional กำลังไฟ 2,200 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 9" Professional กำลังไฟ 2,000 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 7" Professional กำลังไฟ 2,000 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 5" GWS 19-125 CIE Professional กำลังไฟ 1,900 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 5" GWS 15-125 CIEP Professional กำลังไฟ 1,500 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 4" GWS 750-100 Professional กำลังไฟ 750W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 4" GWS 7-100 Professional กำลังไฟ 720W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 4" GWS 6-100 S Professional กำลังไฟ 670 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์ 4" GWS 060 CE Professional กำลังไฟ 670 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์คอยาว GGS 28 CE Professional กำลังไฟ 650 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์คอยาว GGS 28 LCE Professional กำลังไฟ 650 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์คอยาว GGS 5000 L Professional กำลังไฟ 500 W

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร์คอยาว GGS 3000 L Professional กำลังไฟ 300 W

MAKTEC : เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเจียร น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ควบคุมเครื่องได้ง่ายยิ่งขึ้น มีขนาด 125 และ 150 มม.