แท่นจิ๊กซอร์

MAKITA : เครื่องมือไฟฟ้า

สามารถตัดมุมเฉียงไปทางซ้ายได้ถึง 45 องศา และ 15 องศาไปทางขวา