เครื่องมือไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์

HITACHI

เครื่องตัดเล็มหญ้าไร้สาย รุ่น CH18DSL (310 มม. - 12")

HITACHI

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย รุ่น CH18DSL ( 520 มม. - 20.1/2")

HITACHI

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบใช้เครื่องยนต์ (ต้องผสมออโต้ลูป) เครื่องยนต์ 2 จังหวะ

HITACHI

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบใช้เครื่องยนต์ (ต้องผสมออโต้ลูป) เครื่องยนต์ 2 จังหวะ

HITACHI

สว่านขุดดินแบบใช้งานคนเดียว 32.2 ซีซี 200 มม. (ต้องผสมออโต้ลูป)

HITACHI

สว่านขุดดินแบบใช้งานคนเดียว 32.2 ซีซี 200 มม. (ต้องผสมออโต้ลูป)

HITACHI

สว่านขุดดินแบบใช้งานสองคน 50.2 ซีซี 300 มม. (ต้องผสมออโต้ลูป)